Küttepuude müük

Küttepuude müük toimub meil aasta ringselt. Küttepuid on võimalik saada 40l võrk kottidesse pakituna, 2 ruumistesse kondeineritesse ja lahtisel kasti laotuna.põhilisteks küttepuudeks on  kask ja lepp.